ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИНИИ ЗА ПРОФИЛИРАНЕ НА БИЛНИ КЕРЕМИДИ ТИП: LPG
Профилиране на LPG

PMP DACHPOLL PMP DACHPOLL произвежда машини за производство на билни керемиди (312 мм и 416 мм) и машини по особена поръчка.

Машина за производство на билни керемиди тип LPG 40 и LPG 41.

Всички билни керемиди съответстват на европейските стандарти
Билни керемиди LPG