ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИНИИ ЗА ПРОФИЛИРАНЕ НА ТРАПЕЦ-ЛАМАРИНА ТИП: LPT
Бързо производство на LPT

PMP DACHPOLL произвежда машини за производство на следните трапец-профили:

 

Профили: TR7, TR8, TR9, TR10, TR12, TR14, TR15, TR18, TR20, TR21 – се отнасят към ниски профили– изработени по европейските (EN) и руските (ГОСТ) стандарти.

 

Профили: TR35, TR40, TR44, TR45, TR50 – се отнасят към средни профили - изработени по европейските (EN) и руските (ГОСТ) стандарти.

 

Профили: TR55, TR56, TR57, TR58, TR60 TR70, TR75 и други – се отнасят към високи профили - изработени по европейските (EN) и руските (ГОСТ) стандарти.

Пълна автоматизация на производството
Линии за профилиране на ламарина – LPT