ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИНИИ ЗА ПРОФИЛИРАНЕ НА ПОКРИВНА ЛАМАРИНА ТИП: LPD
Производство на LPD

PMP DACHPOLL произвежда машини за производство на следните покривни профили :

Профили:
BD23MS,
BD23ECO,
BD25MS,
BD27MS,
BD33MS
и други - изработени по европейските (EN) и руските (ГОСТ) стандарти.

Валцовъчната машина за производство на покривна ламарина е отличителен продукт на фирма PMP DACHPOLL и отличаваща се технологична линия в отрасъл на покриви

Пълна автоматизация на производство на покривна ламарина
Линии за профилиране на ламарина – LPD