l

Производител на профилиращи машини
Многогодишен опит в производство на машини за профилиране на ламарина

Фирма РМР DACHPOLL с многогодишен опит в профилиране на покривна ламарина (ок. 1978 година) сега е също така производител на профилни рендосвачки и на валцовъчни машини за ламарина. Производство на профилиращите линии за покривна ламарина обхваща следните машини:

- ролкови профилни рендосвачки за профилиране на покривна ламарина (BD23MS, BD23ECO, BD25MS, BD27MS, BD33MS);

- профилни рендосвачки за профилиране на трапец profilarki do profilowania trapezu (TR7, TR8, TR9, TR10, TR12, TR14, TR15, TR18, TR20, TR34, TR35, TR 40, TR42, TR44, TR45, TR54, TR55, TR56, TR58, TR60, TR75 и други);

- профилни рендосвачки за профилиране на билни керемиди (LPG312 и LPG416);

- машини за разрязване и за напречно и надлъжно o;

- ръчни и хидравлични машини за развиване на ламарина h (6 тона, 10 тона, 15 тона);

- опаковъчни – фолиовъчни машини ;

- машини за рендосване на профили по особени поръчки .

 

 

 

 

 

 

 

 

Готови изделия, профилирани с технологичните линии на DACHPOLL, като покривна ламарина (ламаринени керемиди), трапец, билни керемиди са продукти от най-високо качество, а икономичната конструкция на техния профил е от решаващо значение за това, че те имат значително преимущество на пазара по сравнение с конкуренцията. Валцовъчните машини, произвеждани от DACHPOLL, са професионални технологични линии за ламарина, които се отличават с новаторство на електрониката и управлението и със надеждно изпълнение

ПРОИФЛИРАМЕ

ДОРИ МЕЧТИТЕ